Available courses

מגדר, פשיעה וקורבנות

Category: סמסטר: ב
 • מורה: ברנדה גייגר

מבוא לתיאוריות באישיות

Category: סמסטר: ב
 • מורה: אביגדור רימר

מבוא לתורת החינוך וההוראה

Category: סמסטר: ב
 • מורה: רנדה עבאס מתעב

מבוא למערכת החינוך בישראל

Category: סמסטר: ב
 • מורה: סרגיי טלנקר

מבוא למינהל חינוכי

Category: סמסטר: ב
 • מורה: סרגיי טלנקר

מבוא לכלכלה מקרו

Category: סמסטר: ב
 • מורה: אבינדב בירמן
 • מורה: שגית בראל- שקד
 • מורה: לביב שאמי

מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

Category: סמסטר: ב
 • מורה: יעקב גולדגרבר

מבוא לדרמה ולתאטרון

Category: סמסטר: ב
 • מורה: דן אוריין

מבוא לגיאולוגיה

Category: סמסטר: ב
 • מורה: סימונה אבנעים-כתב

מבוא לאקונומטריקה

Category: סמסטר: ב
 • מורה: איתן מן

מאקרו כלכלה ב'- תרגיל

Category: סמסטר: ב
 • מורה: אבינדב בירמן

מאקרו כלכלה ב'

Category: סמסטר: ב
 • מורה: אבינדב בירמן
 • מורה: שגית בראל- שקד
 • מורה: לביב שאמי

למידה וקשיי למידה

Category: סמסטר: ב
 • מורה: ורד נוסבאום - וקנין