Available courses

מבוא לתיאוריות באישיות

 • מורה: אביגדור רימר

מבוא לתורת החינוך וההוראה

 • מורה: רנדה עבאס מתעב

מבוא למינהל חינוכי

 • מורה: סרגיי טלנקר

מבוא לכלכלה מקרו

 • מורה: אבינדב בירמן
 • מורה: שגית בראל- שקד
 • מורה: לביב שאמי

מבוא לילד עם צרכים מיוחדים

 • מורה: יעקב גולדגרבר

מבוא לדרמה ולתאטרון

 • מורה: דן אוריין

מבוא לגיאולוגיה

 • מורה: סימונה אבנעים-כתב

מאקרו כלכלה ב'- תרגיל

 • מורה: אבינדב בירמן

מאקרו כלכלה ב'

 • מורה: אבינדב בירמן
 • מורה: שגית בראל- שקד
 • מורה: לביב שאמי

למידה וקשיי למידה

 • מורה: ורד נוסבאום - וקנין