Available courses

ניצני אוריינות

 • מורה: עינת נבו

ניהול פרויקטים

 • מורה: דב דביר

ניהול מערכות עירונית

 • מורה: אסנת עקירב

נוער בסיכון

 • מורה: צפורה הוכדורף

מיקרו כלכלה ב'- תרגיל

 • מורה: איאד סנונו

מיקרו כלכלה ב'

 • מורה: עמית גייר

מימון הפירמה א'- תרגיל

 • מורה: ישראל רצבסקי

מימון הפירמה א'- תרגיל

 • מורה: מירון רוזנקרנץ
 • מורה: אורן שגב

מימון הפירמה א'

 • מורה: שי צבאן

מימון הפירמה א'

 • מורה: אורי בן ציון
 • מורה: אורן שגב
 • מורה: יהושע שקורי

מימון הפירמה א'

 • מורה: מחמוד ח'טיב