קורסים זמינים

30+ הבעה עברית(כיתה 1)

  • מורה: ליאורה שייבל

30+ אנגלית (כיתה 2)

  • מורה: מרים כהן