קורסים זמינים

מס פעולה 300395 מזכירות רפואיות מאי 17

 • מורה: אמל ספדי
 • מורה: לאה קליין-דוד
 • מורה: פנינה שקד

מס' פעולה 280440 מזכירות רפואיות אפריל ערב המשך מתשע"ו

 • מורה: מנאל דבס
 • מורה: אמל ספדי
 • מורה: לאה קליין-דוד

ניהול עסקי ליזמיות-קרן שרי בלייר תשע"ו-תשע"ז המשך מתשע"ו

 • מורה: פזית חן הרשפילד
 • מורה: גלית חנין
 • מורה: חוה ניסנבוים

ניהול עסקי ליזמיות-קרן שרי בלייר תשע"ו-תשע"ז המשך מתשע"ו

 • מורה: ענבר בזק
 • מורה: פזית חן הרשפילד
 • מורה: גלית חנין
 • מורה: איתן כהן
 • מורה: חוה ניסנבוים

מס' פעולה 268317 ניהול מערכות משרדיות מרץ ממשיך מתשעו

 • מורה: מנאל דבס
 • מורה: ג'רי חורי
 • מורה: פנינה שקד