תמונות באנר עליון
  Skip חדשות האתר

  חדשות האתר

  Picture of רונן אמסלם
  בעיות כניסה? לא רואים קורסים?
  by רונן אמסלם - Tuesday, 28 January 2014, 2:45 PM
   

  1. הקפידו לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם במידע האישי (באתר המכללה)

  2. יש לאפשר "חלונות קופצים" מ  wgalil.ac.il.* לחצו כאן להסבר נוסף עם תמונות

   

   

  Skip available courses

  Available courses

  מטרת הקורס היא הקניית ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית ובתחום הסקה סטטיסטית תוך פיתוח מיומנויות של יישום כלים סטטיסטים בתחומים שונים.

  נושאי הקורס:

  1. סטטיסטיקה תיאורטית והסקה סטטיסטית. מושגי יסוד. משתנים.
  2. לוחות סטטיסטיים. הצגה גרפית. ערכים מרכזיים.
  3. מדדי פיזור.מאון. רביעונים. שונות וסטיית תקן.
  4. קשר סטטיסטי בין משתנים. קשר לינארי. מקדם המתאם פירסון.
  מדד קשר למשתנים סידוריים. מקדם המתאם ספירמן.
  מדד קשר למשתנים שמיים. מקדם המתאם קרמר.
  5. התפלגות נורמלית.
  6. הסקה סטטיסטית. דגימה והתפלגותה.
  7. אמידה. אומד נקודתי. אומד ע"י תחום. רווח בר-סמך ל-μ כאשר σ ידועה. משפט הגבול
  המרכזי ושימוש בו למציאת רווח סמך עבור ממוצע של אוכלוסיה.
  8. בדיקת השערות על הפרמטר μ כאשר σ נתונה (ZTEST). תהליך המבחן.
  9. חישוב טעויות מסוג ראשון ושני ( ו- β). תכונות  ו- β. הקשר בין רווח בר-סמך
  ובדיקת ההשערות.
  10. ’ -  מינימלית: חישוב ושימוש במבחנים סטטיסטיים.
  11. הסקה על פרמטר μ כאשר σ לא נתונה (TTEST). התפלגות t.
  12. מבחני T להפרש הממוצעים של שתי אוכלוסיות.
  13. χ2 TEST לאי-תלות. התפלגות χ2 . בדיקת מובהקות המדד של קרמר.
  14. סיכום הקורס. חזרה והכנה לבחינה.